การย้ายตราประทับหนังสือเดินทาง

฿5,000

การเปลี่ยนเล่มหนังสือเดินทาง และย้ายตราประทับลงในหนังสือเดินทางเล่มใหม่คุณอาจจำเป็นต้องโอนหรือเปลี่ยนวีซ่าของคุณหาก :

  • หนังสือเดินทางของคุณหมดอายุแล้ว
  • ชื่อหรือรายละเอียดส่วนตัวของคุณมีการเปลี่ยนแปลง
  • หนังสือเดินทางชำรุด สูญหาย หรือหมดหน้าประทับตรา

*** คุณจะต้องติดต่อทำหนังสือเดินทางเล่มใหม่ ที่กงสุลในประเทศของคุณ
หมายเหตุ : เรามีเจ้าหน้าที่ค่อยช่วยเหลือคุณทุกขั้นตอน เราจะไปกับคุณที่สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองด้วย คุณสบายใจได้

 

เอกสารที่จำเป็นต้องใช้

  • หนังสือเดินทางเล่มเก่า
  • หนังสือเดินทางเล่มใหม่
  • บัตรขาออก (ตม.6)
  • ใบแจ้งที่พักอาศัย (ตม.30)
  • หนังสือรับรองจากสถานกงสุล
  • ไทยวีซ่าเซอร์วิสฟอร์ม
  • ค่าเซอร์วิส 5,000 บาท

สมัคร