การเปิดบัญชีธนาคาร

฿35,000

สำหรับการจะเปิดบัญชีธนาคารได้นั้นลูกค้าจะต้องได้รับใบรับรองถิ่นที่อยู่ก่อน ใบรับรองถิ่นที่อยู่เป็นเอกสารที่จัดทำโดยสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองของไทยเพื่อรับรองว่าชาวต่างชาติอาศัยอยู่ที่ใด ใช้ได้ 30 วันนับจากวันที่ออก

เอกสารที่จำเป็นต้องใช้ :
  • หนังสือเดินทาง
  • ใบแจ้งที่พักอาศัย [ (ตม.30 ) ในกรณีที่คุณไม่มีหนังสือรับรองที่พักอาศัย ]
  • หนังสือรับรองถิ่นที่พักอาศัย
  • สัญญาเช่าหรือจดหมายจากโรงแรมที่คุณพำนัก ในกรณีที่ไม่มีสัญญาเช่า หรือหนังสือรับรอง ให้ใช้ใบเสร็จเพื่อยืนยันว่าคุณอยู่ที่นั่น
  • ค่าเซอร์วิส 35,000 บาท

คุณสามารถเปิดบัญชีธนาคารได้ด้วยวีซ่าท่องเที่ยว 15 วัน, 30 วัน, 60 วัน, 90 วัน และวีซ่า 1 ปี. ขั้นต่ำในการเปิดบัญชี 500 บาท คุณสามารถทำการนัดหมายกับเราในวันและเวลาที่คุณสะดวก ในวันและเวลา ราชการ

สมัคร