เรื่องเรียนต่อสู้ป้องกันตัวด้วยมือเปล่าเรียนภาษาไทย
ชั่วโมง2 ชั่วโมง/วัน4 ชั่วโมง/วัน
จำนวนวัน2 วัน/สัปดาห์4 วัน/สัปดาห์
ชั่วโมงรวม180 ชั่วโมง/ปี400 ชั่วโมง/ปี
วันเสาร์- อาทิตย์จันทร์,อังคาร,พุธ,พฤหัสบดี
ราคา34,00030,000
ค่าธรรมเนียม ต.มไม่ต้องจ่ายจ่าย1,900×3 ครั้ง เท่ากับ 5,700 บาท
เจ้าหน้าที่ดูแลที่ ต.ม.เจ้าหน้าที่ รร.ดูแลไม่มีเจ้าหน้าที่ รร.ดูแล
เอกสารเจ้าหน้าที่ รร.ดูแลไม่มีเจ้าหน้าที่ รร.ดูแล
รายงานตัว 90วันเจ้าหน้าที่ รร.ดูแลไม่มีเจ้าหน้าที่ รร.ดูแล
การขออนุญาตออกนอกประเทศเจ้าหน้าที่ รร.ช่วยเรื่องเอกสารไม่มีเจ้าหน้าที่ รร.ช่วยเรื่องเอกสาร
ภาษาภาษาอังกฤษภาษาไทย

โรงเรียนต่อสู้ป้องกันตัวด้วยมือเปล่า

฿34,000

โรงเรียนต่อสู้ป้องกันตัวด้วยมือเปล่า อยู่ในความควบคุมของกระทรวงศึกษาธิการ นักเรียนที่เรียนในโรงเรียนจะได้รับวีซ่าเพื่อการศึกษาได้ทางอย่างเป็นทางการ ซึ่งหมายความว่า นักเรียนของโรงเรียนจะได้รับการช่วยเหลือ เรื่องที่เกี่ยวกับเอกสารและการดูแลด้านวีซ่าเพื่อการศึกษาทั้งหมด


นโยบายตรวจคนเข้าเมืองสำหรับวีซ่าเพื่อการศึกษา
คุณสามารถอาศัยอยู่ในเมืองไทยได้ 1 ปี แต่ทุกๆ 90 วัน คุณจะต้องไปต่ออายุวีซ่าและรายงานตัวที่ด่านตรวจคนเข้าเมือง


ขั้นตอนการดำเนินการ
หลังจากที่คุณสมัคร เราจะส่งเอกสารของคุณไปที่ กระทรวงศึกษาธิการทันทีที่กระทรวงศึกษาเปิดทำการ แล้วคุณรอเอกสารกลับมาจากกระทรวงศึกษาธิการ ประมาณ 3 สัปดาห์ เมื่อคุณได้รับเอกสาร คุณจะต้องเดินทางออกไปสถานกงสุลไทยในต่างประเทศ เช่น ลาว ฮ่องกง เวียดนาม หรือประเทศของคุณ เพื่อขอวีซ่าเพื่อการศึกษา หลังจากคุณได้รับวีซ่าเพื่อการศึกษาแล้ว ให้คุณเดินทางกลับมาประเทศไทยและแจ้งให้โรงเรียนทราบทางอีเมล ทางโรงเรียนจะนำแนะขั้นตอนต่อไปที่คุณจะต้องทำ


รายละเอียดและการบริการของทางโรงเรียน
ทุกๆ 90 วัน ก่อนวีซ่าหมดประมาณ 2-3 สัปดาห์ เจ้าหน้าที่ของทางเรา จะติดต่อคุณเพื่อแจ้งเตือนว่าคุณจะต้องไปต่อวีซ่าและรายงานตัว เมื่อถึงวันนัดที่ทางโรงเรียนแจ้งให้ไปต่อวีซ่าและรายงานตัวที่ตรวจคนเข้าเมือง คุณจะมีเจ้าหน้าที่ของเราไปด้วยทุกขั้นตอน ส่วนเรื่องเอกสาร เจ้าหน้าที่จะเป็นผู้ดำเนินการให้ทั้งหมด


โรงเรียนต่อสู้ป้องกันตัวด้วยมือเปล่า สอนเกี่ยวกับการป้องการตัวเป็นหลัก ครูผู้สอนจะสอนเกี่ยวกับการใช้เทคนิค ไม่ใช้พลัง เพราะว่า โรงเรียนของเรามีทั้ง เด็กผู้หญิง เด็กผู้ชาย ผู้หญิง และคนมีอายุ ทุกคนสามารถเรียนได้ เรียนวันละ 2 ชั่วโมง สัปดาห์ละ 2 วัน เรียนทั้งหมด 180 ชั่วโมง ระยะเวลา 12 เดือน ครูผู้สอนเป็นเจ้าหน้าที่สารวัตรทหาร สอนโดยใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสาร โดยค่าใช้จ่ายอยู่ที่ 34,000 บาท ในราคานี้ได้รวมค่าธรรมเนียมตรวจคนเข้าเมือง 1,900 บาท 3 ครั้งไว้แล้ว ทุก 90 วัน คุณไม่ต้องจ่ายอีก 1,900 บาท ทางโรงเรียนจะจ่ายให้คุณ


เอกสารที่จำเป็นต้องใช้

  • หนังสือเดินทางของคุณ
  • รูปถ่าย 2 รูป (4×6ซม.)
  • เงิน 34,000 บาท (รวมค่าธรรมเนียมตรวจคนเข้าเมือง 1,900 บาท 3 ครั้ง)

โรงเรียนสอนภาษาไทย

฿30,000

โรงเรียนสอนภาษาไทยที่อยู่ภายใต้การควบคุมของกระทรวงศึกษาธิการ นักเรียนที่เข้าเรียนในโรงเรียนจะได้รับวีซ่าการศึกษาอย่างเป็นทางการ ซึ่งหมายความว่านักเรียนของโรงเรียนจะได้รับการช่วยเหลือเกี่ยวกับเอกสารและข้อกำหนดวีซ่าทั้งหมดสำหรับการศึกษา


นโยบายการเข้าเมืองเกี่ยวกับวีซ่าการศึกษา คุณสามารถอยู่ในประเทศไทยได้ 1 ปี แต่ทุก ๆ 90 วันคุณต้องไปที่สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองเพื่อขอวีซ่าส่วนต่อขยายและรายงาน 90 วัน


กระบวนการขอวีซ่าการศึกษา หลังจากที่คุณสมัครเราจะส่งเอกสารของคุณไปยังกระทรวงศึกษาธิการในเวลาอย่างเป็นทางการแล้วคุณรอเอกสารของคุณเพื่อกลับจากกระทรวงศึกษาธิการประมาณ 6 สัปดาห์ เมื่อคุณได้รับเอกสาร คุณต้องเดินทางไปสถานทูตไทยในประเทศอื่นเช่นลาวฮ่องกงเวียดนามหรือประเทศของคุณเพื่อขอวีซ่าการศึกษา หลังจากที่คุณได้รับวีซ่าการศึกษาแล้วคุณจะต้องกลับมาประเทศไทยและแจ้งให้ทางโรงเรียนทราบทางอีเมล โรงเรียนจะแนะนำให้คุณทำตามขั้นตอนต่อไป นโยบายการเข้าเมืองเกี่ยวกับวีซ่าการศึกษา ทุกๆ 90 วันก่อนวีซ่าจะหมดอายุ ทางโรงเรียนจะแจ้งให้คุณทราบเพื่อรับเอกสารเกี่ยวกับการต่อวีซ่าและรายงาน ขั้นตอนนี้คุณจะต้องทำด้วยตัวเองโดยไม่มีเจ้าหน้าที่ของเราจากโรงเรียน


เรียนภาษาไทยโรงเรียนสอนภาษาเกี่ยวกับภาษาไทยเพื่อการสื่อสารตั้งแต่ต้น โรงเรียนสอนเกี่ยวกับการฟังการพูดการอ่านและการเขียน นักเรียนเรียนรู้ 4 ชั่วโมงต่อวัน 4 วันต่อสัปดาห์เป็นเวลา 12 เดือน ราคา 30,000 บาท ราคานี้สำหรับค่าธรรมเนียมการลงทะเบียนเท่านั้น ทุก 90 วันคุณจะต้องจ่ายค่าธรรมเนียม 1,900 บาทที่สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง


เอกสารที่จำเป็นต้องใช้:

  • หนังสือเดินทาง
  • รูปถ่าย 10 รูป (4×6 ซม.)
  • เงิน 30,000 บาท (ไม่รวมค่าธรรมเนียมคนเข้าเมือง 1,900 บาทใน 3 ครั้ง)

สมัคร