หนังสือรับรองถิ่นที่พักอาศัย
(Residence Certificate)

฿1,500

ใบรับรองถิ่นที่อยู่เป็นหนังสือที่ทำโดยตรวจคนเข้าเมืองเพื่อรับรองว่าชาวต่างชาติอาศัยอยู่ที่ไหน หนังสือดังกล่าวสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้หลายอย่าง เช่น การขอใบอนุญาตขับขี่รถยนต์,การขอใบอนุญาตขี่รถจักรยานยนต์,การซื้อรถยนต์,การเปิดบัญชีธนาคาร
ขั้นตอนและวิธีการไม่ได้ยุ่งยากอย่างที่คิด ถ้าคุณใช้บริการของเรา

 

เอกสารที่จำเป็นต้องใช้

  • หนังสือเดินทางของคุณ
  • ใบแจ้งที่พักอาศัย (ตม.30)
  • บัตรขาออก (ตม.6)
  • รูปถ่าย 2 รูป (4×6 ซม.)
  • สัญญาเช่าบ้าน, คอนโด, อพาร์ทเม้นท์
  • ไทยวีซ่าเซอร์วิสฟอร์ม
  • ค่าเซอร์วิส 1,500 บาท

สมัคร