ประวัติของเรา

บริษัท ไทยวีซ่าเซอร์วิส จำกัด ได้ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2557 ด้วยเล็งเห็นว่า ในปัจจุบัน ประเทศไทยได้มีชาวต่างชาติ เพิ่มมากขึ้นในทุกๆปีที่ผ่านมา ด้านอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว มีการขยายตัวเพิ่มมากขึ้น จากนักท่องเที่ยวไทยและต่างชาติ สำหรับปี 2560 มีนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเดินทางเข้ามาท่องเที่ยว 35,381,210 คน และในปี 2561 นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเดินทางเข้ามาท่องเที่ยว ทั้งหมด 37,190,000 คน


ทางบริษัท ไทยวีซ่าเซอร์วิส จำกัด จึงเล็งเห็นความสำคัญ ของการเดินทางมาท่องเที่ยว หรือพักอาศัยอยู่ในประเทศไทย ของนักท่องเที่ยวในทุกๆทวีป ทั่วโลก ที่จะก่อให้เกิดความเจริญเติบโตทางด้านเศษฐกิจมากยิ่งขึ้น


ด้วยการบริการด้านวีซ่า ของบริษัทไทยวีซ่าเซอร์วิส จำกัด ได้มีการให้บริการ ในเรื่อง ของ การขอวีซ่าระยะยาว วีซ่านักเรียนเพื่อการศึกษา , วีซ่าเกษียณอายุ , การต่ออายุของวีซ่าในแต่ละประเภท, ที่พักอาศัย, ใบขับขี่ในประเทศไทย , งานแปลเอกสาร และบริการด้านเอกสารต่างๆที่เกี่ยวข้องกับสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง และบริการอื่นๆที่พร้อมจะช่วยเหลือ อำนวยความสะดวกให้แก่ชาวต่างชาติ ที่ต้องการใช้ชีวิต หรือท่องเที่ยวในประเทศไทยอย่างเต็มที่ คุณไม่จำเป็นที่จะต้องจัดการเรื่องเอกสารด้วยตัวคุณเอง โดยไม่ต้องเสียเวลาไปกับการติดต่อราชการหรือเอกสารที่มีความยุ่งยากอีกต่อไป โดยใช้บริการ ไทยวีซ่าเซอร์วิส ให้เราเป็นคนดูแล


เพื่อให้คุณสะดวกสบายมากขึ้น เราพร้อมยินดีช่วยเหลือคุณ ตั้งแต่คุณเดินทางเข้ามาถึงประเทศไทย หากคุณต้องการหาที่พักอาศัยระยะยาวเราสามารถช่วยคุณหาที่พักได้โดยคุณไม่ต้องเสียเวลาในการมองหาที่พักด้วยตัวคุณเอง เมื่อคุณต้องการที่จะต่อวีซ่าเพื่อขยายระยะเวลาในการอยู่ต่อ เราสามารถช่วยคุณได้ในการเตรียมเอกสารและพาคุณไปติดต่อราชการที่สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง หรือแม้กระทั่ง คุณต้องการเดินทางออกนอกประเทศซึ่งคุณจำเป็นที่จะต้องทำการขอกลับเข้ามาในราชอาณาจักรอีกครั้งนึง หากคุณมีวีซ่าระยะยาว เช่น วีซ่านักเรียน หรือวีซ่าเกษียณอายุ เพียงแค่นึกถึงเรา ไทยวีซ่าเซอร์วิส พร้อมดูแลคุณ