ใบแจ้งที่พักอาศัย (ใบรับแจ้งคนต่างด้าวเข้าพักอาศัย) : ตม.30 (TM.30)

฿ 1,500

ตามมาตรา 38 ของพระราชบัญญัติ พ.ศ. 2522“ เจ้าของบ้านหัวหน้าครัวเรือนเจ้าของบ้านหรือผู้จัดการโรงแรมที่ช่วยเหลือชาวต่างชาติในรูปแบบชั่วคราวที่อาศัยอยู่ในราชอาณาจักรอย่างถูกกฎหมายต้องแจ้งเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองภายใน 24 ชั่วโมงนับจากเวลาที่มาถึง ชาวต่างชาติ” หากไม่มีสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองในจังหวัดหรือท้องที่ของโรงแรมตามลำดับจะมีการแจ้งเตือนไปยังสถานีตำรวจท้องที่ ในกรุงเทพฯจะมีการแจ้งเตือนไปยังสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง ในกรณีชาวต่างชาติอาศัยอยู่ในบ้านหรือที่อยู่อาศัยในกรุงเทพฯเจ้าของหรือผู้ให้เช่าจะต้องแจ้งให้เจ้าหน้าที่สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองทราบ การแจ้งเตือนสำหรับชาวต่างชาติที่พำนักอยู่ในถิ่นที่อยู่ซึ่งเป็นโรงแรมที่ได้รับอนุญาตตามพระราชบัญญัติโรงแรมเจ้าของเกสต์เฮาส์คฤหาสน์อพาร์ทเม้นท์และบ้านเช่าแจ้งด้วยแบบฟอร์มใบเสร็จรับเงิน (TM.30) สามารถแจ้งการอยู่อาศัยสำหรับชาวต่างชาติได้ภายใน 24 ชั่วโมงเพื่อให้การแจ้งเตือนสะดวกที่สุดเท่าที่จะทำได้

 

หมายเหตุ

หลังจากที่คุณได้รับการแจ้งเตือน (TM.30) หากคุณเดินทางไปต่างประเทศและกลับมาที่ประเทศไทยถึงแม้ว่าคุณจะอาศัยอยูที่เดิม คุณจะต้องอัปเดตการรับการแจ้งใบแจ้งที่พักอาศัย (TM.30) ภายใน 24 ชั่วโมง หากคุณไม่ได้อัปเดตใบแจ้งที่พักอาศัย (TM.30) สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง จะปรับคุณ จำนวนเงิน 1,600 บาท

ปัญหาทั้งหมดนี้จะหายไปหากคุณใช้บริการของเรา คุณไม่จำเป็นต้องกังวล เรามีการรับบริการแจ้งอัปเดตใบแจ้งที่พัก (TM.30) ให้คุณ เพื่อความสะดวกของคุณพนักงานของเราจะไปที่สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองเพื่อทำทุกอย่างเกี่ยวกับการอัปเดตใบแจ้งที่พัก (TM.30) สำหรับคุณ คุณไม่จำเป็นต้องเสียเวลาทำเอง

ใช้เวลาเพียง 1วัน
เอกสารที่จำเป็นต้องใช้
  • หนังสือเดินทางของคุณ
  • บัตรขาออก (ตม.6)
  • Print screen จากหน้าเว็บไซต์สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง (ในกรณีที่ทำการแจ้งผ่านออนไลน์ ทางเว็บไซต์สำนักงานตรวจคนเข้าเท่านั้น)
  • สัญญาเช่าบ้าน, คอนโด, อพาร์ทเม้นท์
  • ไทยวีซ่าเซอร์วิสฟอร์ม
  • ค่าเซอร์วิส 1,500 บาท

สมัคร