วีซ่าเกษียณอายุ

฿48,000

วีซ่าประเภทนี้ คือ วีซ่าเกษียณอายุ มีไว้ใช้สำหรับผู้ที่ต้องการใช้ชีวิตบั้นปลายในประเทศไทย โดยตรวจคนเข้าเมืองมีหลักเกณฑ์ และเงื่อนไขอยู่ว่าคุณจะต้องมีวีซ่าประเภท Non-O มาก่อน ถ้าไม่มี Non-O แต่มีวีซ่าประเภทอื่น เช่น วีซ่าเพื่อการท่องเที่ยว เป็นต้น ก็สามารถทำได้ แต่ต้องดำเนินการเรื่องการเปลี่ยนประเภทวีซ่าก่อนให้เป็นวีซ่าประเภท Non-O ถึงจะดำเนินการยื่นเรื่องทำเป็น วีซ่าเกษียณอายุได้ ทุกขั้นตอนการดำเนินการเราจะไปกับคุณด้วย และแจ้งรายละเอียดทุกอย่างให้คุณเข้าใจอย่างชัดเจน

รายละเอียดและการบริการ

การบริการของเราสำหรับวีซ่าประเภทนี้ ได้รวมถึงการไปเอาคิวให้คุณ และพาคุณไปต่อวีซ่าที่ตรวจคนเข้าเมือง แจ้งรายงานตัวให้คุณ ทุก 90 วัน และดำเนินการรายงานตัวให้คุณทุก 90 วัน ดูแลเรื่องการขออนุญาตกลับมาราชอาณาจักรอีกครั้ง(Re-entry permit) ให้คุณ คือการช่วยเตรียมเอกสารให้คุณ ,ไปเอาคิวการขออนุญาตกลับมาราชอาณาจักรอีกครั้ง(Re-entry permit) ให้คุณ และไปกับคุณ , อัพเดทใบรับแจ้งคนต่างด้าวเข้าพักอาศัย (ตม.30) ให้คุณ ทุกครั้งที่คุณออกนอกประเทศไปแล้วกลับเข้ามา เราจะดูแลคุณตลอดจนกว่าวีซ่าของคุณจะหมด คุณสมบัติของผู้สมัคร ต้องเป็นคนต่างด้าว อายุตั้งแต่ 50 ขึ้นไป และจะต้องไม่เป็นบุคคลต้องห้ามเข้าประเทศ

เอกสารที่จำเป็นต้องใช้

  • หนังสือเดินทาง
  • รูปถ่าย 2 รูป (4×6ซม.)
  • ใบรับแจ้งที่พักอาศัย (ตม.30)
  • หลักฐานแสดงรายได้หรือเงินฝากในธนาคารอัพเดทให้เป็นปัจจุบัน ,หนังสือรับรองจากธนาคาร,หน้าแรกสมุดบัญชีธนาคาร
  • สมุดบัญชี (อัพเดท)
  • เงิน 48,000 บาท

สมัคร